Archív článkov

OZNAM

13.11.2016 20:46
Zápisnica so schôdze výboru zo dňa 13.11.2016

Uznesenie z Mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 23.10.2016 v Nitre

11.11.2016 21:07
                                    Uznesenie                 z Mimoriadnej členskej schôdze       ...

Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 23.10.2016 v Nitre

11.11.2016 20:23
  Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze   Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg                  konanej v Nitre  dňa 23.10.2016 Program : 1.      ...

Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 27.10.2016 v Banskej Bystrici.

05.11.2016 18:00
Prítomní : Húska Matúš, Filin Milan, Kačinová Jana, Kubíková Patrícia, Melicherčík Ján Za KRK : František Kaštan   1. Prerokovanie a odsúhlasenie ukončenia  prebiehajúceho súdneho sporu na KS Banská Bystrica. 2. Následné prerokovanie a jednohlasné odsúhlasenie  zrušenia...

OZNAM

05.11.2016 17:58
Dňa 27.10.2016 sa uskutočnila v Banskej Bystrici schôdza výboru. Zápisnica

OZNAM

05.11.2016 17:42
Dňa 23.10.2016 sa v Nitre  uskutočnila Mimoriadna členská schôdza. Zápisnica .

OZNAM!

13.09.2016 12:01
Vážení členovia,  dňa 8.9.2016 sa uskutočnila schôdza výboru, táto však z dôvodu neprítomnosti väčšiny členov výboru nebola uznášania schopná. Z tohto dôvodu nebude zvolaná schôdza plánovaná na 24.9.2016. Termín a program schôdze bude zverejnený po platnej a uznášania schopnej schôdzi...

KLUBOVÁ VÝSTAVA BOJNÁ 3.9.2016

06.09.2016 13:29
Všetkým vystavovateľom Ďakujeme za účasť a srdečne Gratulujeme!! Taktiež by sme chceli podakovať našim sponzorom za štedré dary. Výsledky nájdete tu Výsledky z výstav

KLUBOVÁ VÝSTAVA BOJNÁ 2016 FOTO

04.09.2016 09:25
Klubová výstava BOJNÁ 2016 Ďalšie fotky budú doplnené čoskoro. 

DUODANUBE 20-21.08.2016

22.08.2016 12:27
Výsledky z výstavy nájdete tu Výsledky z výstav   Všetkým Srdečne Gratulujeme!!!
Záznamy: 11 - 20 zo 158
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>