Bonitácie

Upozornenie

16.05.2013 11:47
Upozorňujeme všetkých členov aj nečlenov klubu, že bonitovanému jedincovi je nutné zapísať chovnosť do preukazu pôvodu. Žiadosť o preregistráciu chovnej spôsobilosti. https://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16