Bonitácia podľa Eu.D.D.C.

na Bonitáciu podľa Eu.D.D.C. treba predložiť posúdenie DBK a DNA  /genotyp mikrosatelitov psov/

na posudzovanie RTG snímkov bol schválený na ČS 14.9.2012  MVDr. Smatana Ladislav.

https://www.veterina-bojnice.com/