15.5.2016 Radava

Zauvberfee OF Austria Great Stars

Chovná ,                 SPKP č.:1018                                    farba: čierna do modrých cm: 77              ...

Qweeda from Minitz

Chovná ,                  SPKP č.:1205                                    farba: čierna  cm: 72              ...

Noblesee blue Shadow Apollo Dog

Chovný , chovnosť Eu.DDC  , DBK C  č.          DNA ano  č.                 SPKP č.:1024                                ...

Cheevers Yvanaea aponi

Chovný ,   SPKP č.:1033                                    farba: modrý cm: 85                                ...

Hedwige von Mraque

Chovná ,                  SPKP č.:1189                                     farba: modrá cm: 80              ...

Efrida Brixen

Chovná ,                  SPKP č.:1305                                     farba: modrá cm: 81                ...

3.4. 2016 Individuálna bonitácia Nitra

Harmony z Tuliho dvora

zbonitovaná  , chovnosť Eu.DDC  , DBK B č.408, DNA ano  č.1603-B-01652                 SPKP č.:1164                                    ...

28.11.2015 Nitra

Elroy Hromadog brunensis

zbonitovaný , chovnosť Eu.DDC  , DBK,   DNA ano  č.                 SPKP č.:                                          ...

Rok 2015

Bonitácia Nitra 28.11.2015

Bonitačná komisia: p.Priehoda, p.Trepáčová, p.Čerešňaková
 
pes/suka farba cm body     chovnosť majiteľ
           
Agga Blue Dogue z Prosečského dvora     modrá 78 278 chovná Petronela Talpášová
E' Angie Blue Hradecká hvezda modrá 78 270 chovná Jana Ivančová
Anife Cliodog modrá 80 298 chovná Katarína Takácsová
Rita z Jozefovských Bud škvrnitá 72 273 chovná Juraj Buda
Carraway Devil's own Luck čierna 77 285 chovná Ivana Farkašová
Chilli Vanilla Regia Uttis modrá 85 288 chovná Veronika Michalisková
Fatima Dolanský Dvůr    modrá 78 288 chovná Lubomír Baláž
Elroy Hromadog brunensis modrá 88 290 chovný Ing.Peter Kubjatko
Afra Dadlesdog modrá 79 278 chovná Dagmar Švorcová
Luizador Kardinal škvrnitá 89 289 chovný Ing. Martin Blaško
Benjamin z Kostolanského dvora     čierna 80 304 chovný Ladislav Szabo

 

 
 

 6.6.2015 Bonitácia Nitra

Na bonitáciu sa prihlásilo
 
bonitačná komisia p. Priehoda - Čmiko - Kubina
pes cm   farba chovnosť majiteľ
Arles Beautiful Blue Ballerines 88 281 modrá chovný Čerešňáková Katarína
suka cm   farba chovnosť majiteľ
Akira Beautiful Blue Ballerines 83 269 modrá chovná Burianová Petra
Avelin Beautiful Blue Ballerines 80 277 modrá chovná Sekaj Marek
Baška Elegance dog 78 275 čierna chovná Halkovič Štefan
Heby od Hanínskeho lomu 78 293 čierna chovná Eu.DDC Ing. Petra Lúčanová
Jenifer Junimelor 72 266 žltá chovná Ján Melicherčík

bonitačná komisia p.Bíroš - Čmiko -Kubina
pes cm   farba chovnosť majiteľ
Casanova Elegance dog 82 293 škvrnitá chovný Eu.D.D.C. JUDr. Néč Peter
Garibaldi z Tuliho dvora 84 300 čierna chovný MVDr.Drabiščák Gabriel
suka cm   farba chovnosť majiteľ
Casablanka Elegance dog 78 294 škvrnitá chovná Eu.D.D.C. Halkovič Štefan
Evelyn z Tuliho dvora 75 290 čierna chovná Eu.D.D.C. MVDr.Drabiščák Gabriel
Gloria z Tuliho dvora 80 299 škvrnitá chovná Eu.D.D.C. MVDr.Drabiščák Gabriel

bonitačná komisia p. Priehoda - Bíroš - Čmiko
suka cm   farba chovnosť majiteľ
Adelaila Beautiful Blue Ballerines 82 293 modrá chovná Eu.D.D.C. Čerešňáková Katarína

bonitačná komisia  p. Priehoda - Bíroš - Kubina
pes cm   farba chovnosť majiteľ
Donovan drapper de Beatrix Bohemica 84 284 škvrnitá chovný Hlavatá Petra
Don Sorbon blue Hradecká Hvězda 84 250 modrá chovný Krupa Pavol
Filip Dolanský dvur 83 280 modrá chovný Mgr. Farbák Peter
Marcus Aurélius Big Lord 87 266 pásikavý chovný Podoba Tomáš
suka cm   farba chovnosť majiteľ
Afrodita Baltic princess 77 302 žltá chovnosť Čmiko Miroslav

bonitačná komisia - p. Bíroš - Kubina - Priehoda
suka cm   farba chovnosť majiteľ
Bella Ludwiga von Ludwiga Blau 79 291 čierna chovná Mgr. Dziubanová Alexandra
Octavia Big lord 73 308 žltá chovná Čmiko Miroslav
 

15.4.2015 Mimoriadna bonitácia Topoľčany

Bonitácie sa zúčastnili 2 psy
pes cm   farba chovnosť majiteľ
Charlie Yvanaea aponi 92 261 modrá chovný Eu.D.D.C. Pittnerová Kristína
Inkeheart Maly smok 81 291 čierny chovný Slovinský Slavomír

 

 

rok 2014

4.12.2014 Bojnice - mimoriadna bonitácia

Bonitácie sa zúčastnila 1 suka
suka cm   farba chovnosť majiteľ
Chatelaine Blue Yvanaea aponi 81 287 modrá chovná Kačinová jana

 

6.9.2014 Nitrianske Rudno

Bonitácii sa zúčastnilo 6 jedincov, 1 pes a 5 súk .
pes cm   farba chovnosť majiteľ
Gentleman Catley ranch 85 274 čierna chovný Kollárová Mária

 

suka cm   farba chovnosť majiteľ
Akirra Amon Ereb 82 252 škvrnitá chovná Šelestiaková Jana
Annie from Nepro 79 264 modrá chovná Mosná Miroslava
C.Bianca Elegance dog 72 293 škvrnitá chovná Molnárová Barbora
Nea Apollo dog 80 274 modrá chovná Petrovič Róbert
Oprah Winfrey la Componella 80 286 škvrnitá chovná Kováčiková Hana

 

17.5.2014 Oslany

                                              

        Zápis z bonitácie konanej dňa 17.5.2014 v Oslanoch

Prítomní :     Kubina Marek

                  Čmiko Miroslav

                  Priehoda Marián

Na bonitáciu bolo prihlásených 5 jedincov.

Bonitačná komisia nevykonala bonitáciu u dvoch jedincov Konstancie Silva Tarok – sučka nebola preregistrovaná do SPKP a Akirra Amon Ereb – sučka nemala čitateľný čip.

 
pes cm   farba chovnosť majiteľ
Dorian Hromadog Brunensis 80,5 276 modrá chovný Mucska Ľudovít

 

suka cm   farba chovnosť majiteľ
Afrodita z Kostolanského dvora 79 301 škvrnitá chovná Venglarčíková Júlia
Elza Angels- Valley 82 268 škvrnitá chovná Lacko Martin

 

 

 

rok 2013

01.12.2013 Nitra 

Bonitované 3 jedince, 2suky a 1 pes

psi cm   farba chovnosť  majiteľ
Bryan Brixen 81 270 modrá chovnosť Eu.D.D.C. Kubíková Patrícia

suka

cm   farba chovnosť majiteľ
Easy of Blue Diablo 75 270 modrá chovná MGr. Takácsová Enikó
Enfant terrible von Mraque 78 294 modrá chovná Jana Trepáčová

 

10.11.2013 Tulčík Mimoriadna bonitácia

Bonitované dva jedince
psi cm   farba chovnosť majiteľ
McLaren Claudia Bohemica 84 290 čierna chovný Eu.D.D.C. Lipa František
suka cm   farba chovnosť majiteľ
Daira z Tuliho dvora 80 304 škvrnitá chovná MVDr. Drabiščák Gabriel

11.5.2013 ŠV Oslany 

Bonitovaných bolo 8 jedincov, 2 psi a 6 súk

psi cm   farba chovnosť majiteľ
Almansors Quintus Mirabilis Gemma 82 288 modrá chovný Havránek Ľubomír

Morpheus Big Lord

87 282 pásikavá chovný Hriňák MIroslav

suky

cm   farba chovnosť majiteľ
Adyss Dajhar-Dog 76 291 modrá chovná Eu.D.D.C. Čerešňáková Katarína
Arina spod Skalice 79 297 modrá chovná Bučeková Gabriela
Gwendy od Hanínskeho lomu 76 289 škvrnitá chovná Kapsa Juraj
Lolita Big Lord 75 306 pásikavá chovná manželia Ambrózoví
Magia Big Lord 77 292 žltá chovná Hriňák Miroslav
Ofélie Rendog 78 303 pásikavá chovná Čepčeková Jana

  

 

 

27.1.2013 MVP Trenčín

 

Bonitovaných bolo 9 jedincov, 3 psi a 6 súk, z toho jedna bola bonitovaná  podľa Eu.D.D.C.

psy cm   farba chovnosť majiteľ
Lucas Big Lord 84 303 žltá chovný Miroslav Čmiko
Tamir Gold Siux 85 297 plášťový chovný Martin Lacko
Martini of Gold Giant 90 273 žíhaný chovný Mgr.Vladimíra Beničiaková
suky cm   farba chovnosť majiteľ
Aia Quadri-Pes 82 291 modrá chovná Tomáš Maťko
Ludwiga Apollo Dog 78 297 modrá chovná Vojtech Benedek
Lussy Big Lord 83 306 žltá chovná Miroslav Čmiko
Santana Flosculi St. Fransciscus 80 292 žltá chovná Ján Melicherčk
Taya Gold Siux 80 291 plášťová chovná Martin Lacko
Isabel Dogen Sport 82 293 modrá chovná Eu.D.D.C. Katarína Bugošová
 

 

rok 2012

 

14.9.2012 Nitrianske Rudno

Na bonitáciu boli prihlásené tri jednice. Dva boli zbonitované, jeden bol odložený pre nekompletné údaje/nepreregistrovaný, chýbalo číslo SPKP/

 

 

psy cm   farba chovnosť majiteľ
Angelo Blue Hradecká Hvězda 88 292 modrá chovný Petrovič Róbert
Blue Benjamin Fatradog 88 245 modrá chovný Šumská Emília

  

14.4.2012 Belince

Bonitácia 14.4.2012 Belince

 

 

psy cm   farba chovnosť majiteľ
Andy z Kladrubského dvora 81 292 modrá chovný Eu.D.D.C. Kačinová Jana
Camela Yvanaea aponi 86 273 modrá chovný Lišková Vanda
Bosch Dolanský dvůr 87 263 škvrnitý chovný Valachová Jana
Chavier Silva Tarok 84 290 čierny chovný MVDr. Drabiščák Gabriel
Diesel Bisdog Bohemia 85 291 žltý chovný Eu:D.D.C. Ing. Kvačala Jaroslav
Dexter Angells Valley 83 281 škvrnitý chovný Lutišan Peter
James Bond Franki Dogi 85 271 škvrnitý chovný

Kochan Andrej

 

suky cm   farba chovnosť majiteľ
Amélia Winter Garden 82 269 modrá chovná Stráňovská Jana
Aschley Elegance Dog 74 281 čierna chovná Halkovič Štefan
Borgia Elegance Dog 75 290 čierna chovná MVDr. Drabiščák Gabriel
Casandra Yvanaea aponi 81 268 modrá chovná Kačinová Jana
Crystal Yvanaea aponi 76 267 modrá chovná Pásztorová Lea
Dharma Zoborské lúky 75 276 čierna chovná Eu.D.D.C. Filin Milan
Judy Bevoj 78 274 žltá chovná Benedek Vojtech
Wendy Dajhar Dog 79 258 modrá chovná Mgr. Slaná Miroslava
Zynga von Gigantic Blau 80 261 modrá chovná Bohunický Ludvik


 

rok 2011

 

17.9.2011 Nitrianske Rudno

 

Bonitovaných bolo 13 jedincov - 1 nepreregistrovaný import /zatiaľ nezbonitovaný/

Zbonitovaných bolo 2 psi a 10 súk

 

Psy cm farba chovnosť majiteľ
Quincy Moloseum 85 škvrnitý chovný Matiaszewska Slavomíra
Aramis Fatradog 83 modrý chovný Ing. Tomášiková Alena

 

suky cm farba chovnosť majiteľ
Anette Lebodog 80 modrá chovná Ing. Nágl Tomáš
Xena Dolanský Dvůr 77 modrá chovná Kresan Ladislav
Judith Big Lord 84 pásikavá chovná Tomáš Šimko
Rutty od Bibiky 82 pásikavá chovná Benedek Vojtech
W-Xara od Řeky Ondřejnice 74 modrá chovná Mihályová Andrea
W-Xita od Řeky Ondřejnice 80 modrá chovná Švorcová Dagmar
Mercedes Rendog 80 žltá chovná Hrivňák Miroslav
Ketty Big Lord 74 žltá chovná Čmiko Miroslav
Kessy Big Lord 79 žltá chovná Čmiko Miroslav
Emma Bohemia Quercus 84 pásikavá chovná Baník Ivan 

1.5.2011 Banská Bystrica

 

Bonitovaných 12 jedincov / jeden odstúpil/

Zbonitovaných bolo 5 súk a 6 psov

 

Psy cm farba chovnosť majiteľ
Michael Jackson Gold Siux 85 škvrnitý chovný Takáč Alex
Prometeus Magiczne kolo 83 modrý chovný Valachovič Jaroslav
Cézar Angels Valley 84 škvrtnitý chovný Moravčíková Katarína
Ares Exellence Slovakia 84 čierny chovný Repta Juraj
Dago Zoborské Lúky 84 čierny chovný Venglarčíková Júlia

 

Suky cm farba chovnosť majiteľ
Sonja Gold Siux 79 škvrnitá chovná Takáč Alex
Daya Zoborské Lúky 77 škvrnitá chovná Moravčíková Katarína
Daisy Angels Valley 79 škvrnitá chovná Lutišan Peter
Cleopatra od Božské Árie 77 škvrnitá chovná Venglarčíková Júlia
Allis Exellence Slovakia 80 čierna chovná Haki Juraj
Arlen Grand Present 80 škvrnitá chovná MUDr. Kriváňová Ingrid