Minimálny počet bodov je 250

Maximálny počet bodov je 310

Každá diskvalifikačná vada vylučuje z chovu.