Informácie o krytí a vrhu zasielajte tajomníčke klubu