Najstarší veterán KCHPND za rok 2015
 
Ch. CZ, JCh. CZ ILLORA of Island´s Dream, narodená  24.10. 2007
 majiteľ: p. Miroslav Čmiko.   


Najstarší veterán KCHPND za rok 2014
 

ARKA z Tuliho dvora , nar. 30.11.2005

 chovateľ : MVDr. Gabriel Drabiščák, majiteľ : Štefan Halkovič

                                                   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------