PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY 
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 • Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
 • CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 • Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 • Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 • CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
 • Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.

Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak

 • Pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 • potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach,
 • CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
 • minimálne jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalší môže byť získaný na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
 • pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.
Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:

 • národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,
 • medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

 • K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa, u pracovných plemien certifikát o skúške.
 • Poplatok za Slovenského šampióna krásy 15 EUR.
 • Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC

 • CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
 • CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
 • Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 • CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 • Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
 • Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
 • Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky

 

Šampióni rok 2015

Meno psa farba majiteľ chovateľ
Bella ludwiga von ludwiga blau čierna     Dzuibanová Alexandra     Bohunický Ľudovít
Heby od Hanínského lomu čierna Ing. Petra Lúčanová Zdenek Havliček
       
       

 

 

Šampióni rok 2014

Meno psa

farba meno majiteľa meno chovateľa
Vienna Dream of Austria Great Stars škvrnitá Smejkal Ivan Buxbaum Gabriela
Enfant terrible von Mraque modrá Jana Trepáčová Klára Mráčková
Lolita Big Lord  žihaná manž. Ambrozoví Čmiko Miroalsv

 

Šampióni rok 2013

28.02.2013 15:41
Meno psa farba meno majiteľa meno chovateľa
Isabel dogen- sport modrá Bugošová Katarína Rout Roman
Crystal Yvanaea aponi modrá Pásztorová Lea Kačinová Jana
Almansors Quintus Mirabilis Gemma modrá Ĺubomír Havránek Vojtková Šárka
Bosch Dolanský dvůr škvrnitá Valachová Jana Kučerová Martina
Daya Zoborské lúky škvrnitá Szokeová Martina Mgr. Moravčíková Katarína
Lucas Big Lord žltá Čmiko Miroslav Čmiko Miroslav
Lussy Big Lord žltá Čmiko Miroslav Čmiko Miroslav
Martini of Gold Giant pásikavá Mgr. Beničiaková Vladimíra Izabella Kiss
Taya Gold SIUX čierna Lacko Martin Takáč Alex
Tamir Gold Siux čierna Lacko Martin Takáč Alex
Ofelie Rendog žíhana Jana Čepčeková Renata Patolanyová 

Šampióni rok 2012

15.11.2012 22:29
meno psa pohlavie meno majiteľa meno chovateľa
Allis Exellence Slovakia suka Haki Juraj Mgr. Maliňák Pavol
Aschley Elegance Dog suka Halkovič Štefan Halkovič Štefan
Dagon Zoborské Lúky pes Venglarčková Júlia Szökeová Martina
Diesel Bisdog Bohemia pes Ing. Kvačala Jaroslav Michaela Bisová
Dharma Zoborské Lúky suka Filin Milan Szökeová Martona
Cleopatra z Božské Árie suka Venglarčíková Júlia Svobodová Miloslava
Kessy Big Lord  suka Čmiko Miroslav Čmiko Miroslav
Ketty Big Lord suka Čmiko Miroslav Čmiko Miroslav
Sonja Gold Siux suka Takáč  Alex Takáč Alex
S. Michael Gold Siux  pes Takáč Alex Takáč Alex
w-Xita od Řeky Ondrejnice suka Švorcová Dagmar Kovalová Helena

  

Šampióni rok 2011

15.11.2012 18:32
Meno psa pohlavie meno majiteľa meno chovateľa
Kózépfóldi Castor pes Čmiko Miroslav Dobozy Csilla
James Bond Franki dogi pes Andrej Kochan Halina Rosa- Hermanson
Prometeus Magiczne kolo pes Valachovič Jaroslav Jolanta Rajkowska
Amadeus Elegance dog pes Halkovič Štefan Halkovič Štefan
Ralf Cevelob pes Bc. Pajtášová Martina Krinke Milan
Andy z Kladrubského dvora pes Kačinová Jana Marek Hané
Quanto od Řeky Ondřejnice pes Slavomír Slovinský+Katarína Matyó Kovalová Helena 
Di Eliot Catley Ranch pes Tkáč Andrej Vrbová Lenka