PORIADOK PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA KRÁSY MLADÝCH
   

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov.

2. Ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.

3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24   mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.

4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenského šampióna krásy mladých 15 €.

Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:

1. CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.

2. CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.

3. CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.

Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

 

 

Junior šampióni rok 2014

Meno psa farba meno majiteľa meno chovateľa
Lolita Big Lord pásikavá manž. Ambrózoví Čmiko Miroslav
Nikita Margarejro čierna Jana Trepáčová Agnes Stroszynska
Alexi Beautifull blue ballerines modrá     Mizeraková+ Čerešňaková Čerešnáková Katarína
Adelaila Beautifull Blue Ballerines modrá Katarína Čerešňaková Katarína Čerešňáková

 

 

Junior šampióni rok 2013

28.02.2013 15:37
Meno psa farba meno majiteľa meno chovateľa
Morpheus Big Lord pásikavá Hriňák Miroslav Čmiko Miroslav
Enfant Terrible von Mraque modrá Jana Trepáčová Klára Mráčková

  

Junior šampióni rok 2012

15.11.2012 20:47
meno psa pohlavie meno majiteľa meno chovateľa
Angelo blue Hradecká Hvězda pes Petrovič Róbert Petr Koza
Chavier Silva Tarok pes MVDr. Drabiščák Gabriel Ing. Dostál Leopold
Isabel Dogen-sport suka Bugošová Katarína Rout Roman
Lussy Big Lord suka Čmiko Miroslav Čmiko Miroslav
Martini of Gold Giant pes Mgr. Beničiaková Vladimíra Izabella Kiss
Ofélie Rendog suka Čepčeková Jana Patolánová Renata

  

Junior šampióni rok 2011

15.11.2012 18:09
meno psa pohlavie meno majiteľa meno chovateľa
W-Xita od Řeky Ondřejnice suka Švorcová Dagmar Kovalová Helena
Bosch Dolanský dvůr pes Valachová Jana Kučerová Martina
Ketty Big Lord suka Čmiko Miroslav Čmiko MIroslav
Középföldi Castor pes Čmiko Miroslav Dobozi  Csila
Dharma Zoborské Lúky suka Filin Milan Szökeová Martina
Allis Exellence Slovakia suka Haki Juraj Mgr. Maliňák Pavol
Casandra Yvanaea aponi suka Kačinová Jana Kačinová Jana