História

Informácie v tomto článku sú získané z internetu. Boli by sme radi, keby starší chovatelia prispeli svojimi vedomosťami, poprípade upravili informácie ohľadom histórie nášho klubu. Ďakujeme

Klub nemeckých dôg vznikol v roku 1971 ako spoločný klub so Svätobernardským klubom pod zastrešením Slovenského klubu drobnochovateľov.

Na Členskej schôdzi Klubu chovateľov nemeckých dôg a bernardínov v Bratislave dňa 13.2.1982  bol zvolený za predsedu p. Zdeněk Pichlík.

1. bonitácia sa uskutočnila 5.6.1982 v Nitre, zúčastnilo sa jej 12 nemeckých dôg.

Dňa 3.10.1982 sa uskutočnila výstava, kde bol víťazom triedy mladých  Hardy z Hviezdnych skal - ch Z.Grégr - m. M.Bíroš

V triede otvorenej zvíťazil Benny z Kroftova

                                   

Víťaz triedy farba čierna Award Nedis 

Víťazom Bratislavy sa stala suka Colet Salome.

1996 - predseda Zdeněk Pichlík, v tom čase bol klub organizovaný pod SKZ.

1996 bol vydaný 1. spravodaj KCHPND, ktorý zostavil a vytlačil. p. Jurdík ladislav

4.11.98 zaevidovanie IČO

Koncom augusta roku 1999 sa KCHPND stal trinástym  členom Európskeho klubu nemeckých dôg Eu.D.D.C,  predseda klubu bol  p. Jurdík Ladislav.

V roku 1999 sa konala aj prvá Špeciálna výstava v Sielnici, víťazom sa stal dvojročný pes Charon z chovateľskej stanice p. Rybanského,majiteľky p. Granecovej.

 

Klubová výstava Sielnica 16.10.2000 Najkrajší jedinec výstavy Unanno Indios dell´Armida

Klubová výstava Sielnica 15.10.2001 Najkrajší jedinec výstavy Panama Bonoda

do 14.9.2002 p.Jurdík

od 14.9.2002 p.Havelka Tibor

Klubová výstava Topoľčianky 13.10.2003 Najkrajší jedinec výstavy Valdéz Bonoda

 

11.9. 2004 sa konala na Slovensku po prvýkrát  európska klubová výstava Eu.D.D.C. v Topoľčiankach. Výstavy sa zúčastnili vystavovatelia z 15 krajín.Výstavu posudzovali piati renomovaní rozhodcovia podľa farebných rázov : čierny - Amalia Murantte / I / , škvrnitý - Korosz Andras / HU /, žíhan - Němec petr / CZ /, žltý - Dr.Hollensteiner / D /, modrý - Tibor Havelka /sk /. Víťazom sa stala sučka Scyllia de la Valle Du Prieure majiteľa Mecier Maryse Didier  / F /.

Klubová výstava Topolčianky 10.10.2005  Najkrajší jedinec výstavy Sinclaire Norach 

Klubová výstava Bojnice 9.10.2006 Najkrajší jedinec výstavy Ettore Jakob Říčanská hvězda

Klubová výstava Topoľčianky 13.10.2007 Najkrajší jedinec výstavy Kaschmir von Gigantic Blau

Klubová výstava Topoľčianky 12.10.2008 Najkrajší jedinec výstavy Boree Atos d´Iskandar

SKV Bratislava 9.10.2009 Najkrajší jedinec výstavy Sun della Baia Azzurra 

Klubová výstava Topoľčianky 17.10.2010 Najkrajší jedinec výstavy Badottka von Mraque

 

V roku 2012 sa KCHPND ako aj iné  chovateľské kluby stal členom Únie kynologických klubov, ktorá vznikla na ustanovajúcom Valnom zhromaždení dňa 17.3.2012 v Tajove. ÚKK bola založená, aby bolo dosiahnuté rovnocenné postavenie, ako ho majú kluby Slovenského poľovníckeho zväzu a Zväzu športovej kynológie.

ÚKK je od  1.1.2013 poverená správou plemennej knihy.