47. KLUBOVÁ VÝSTAVA NEMECKÝCH DOG CZ

05.05.2016 22:36

 

47. KLUBOVÁ VÝSTAVA NĚMECKÝCH DOG CZ

   Die 47. KLUBAUSSTELLUNG DEUTSCHER DOGGEN CZ

The 47th CLUBSHOW OF Great DaneS CZ

 

se zadáváním titulů / Titles

         CAJC, CAJC, CAC,

KV A KV mladých / KLUBSIEGER und Klubjugendsieger/ CLUBWINNER and CLUBWINNER OF THE YOUTH

 

 Datum konání / Date - 10. 09. 2016

Autocamp Ostende - Plzeň-Bolevec

 

uzávěrka přihlášek / Meldeschluss / Deadline of the reception of entry forms:

10. 08. 2016

 

 

Rozhodčí / Richter / Judges:

Miroslav Václavík                 hlavní rozhodčí / Hauptrichter / Head judge

N. Almási (Maďarsko)            barva žlutá-žíhaná / gelb+gestromt / fawn+bridle

A. Korózs  (Maďarsko)                barva černá / schwarz / black

H. Hollensteiner (Německo)         barva skvrnitá / gefleckt / harlequin

K. Oseli-Donati (Slovinsko)          barva modrá / blau / blue

           

Přihlášky on-line / On-line Meldungen / On-line entry:   https://www.dogoffice.cz/

 

Kontaktní adresa / Kontaktadresse/ Contact-address:

KCHND, Kotíkovská 54, 323 00 Plzeň               www.nemecka-doga.cz

 

Výstavní výbor zve na páteční společenský večer s živou hudbou.

Das Ausstellungskomitee lädt sie zum Geselschaftsabend am Freitag ein.

Everybody is invited to the party on Friday evening.  Party  will be with live music.