APRÍL

01.04.2014 09:52

 

  - Doplnenie bonitačného poriadku  - ak v priebehu života  príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub je potrebné :

 a ( doložiť  RTG od veterinára , ktoré musí byť čitateľne identifikované  čipom alebo menom jedinca, na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho zuba.

alebo

b ( posudok od rozhodcu z výstavy, kde je potvrdené , že jedinec je plnochrupý.