Chovateľský a bonitačný poriadok

20.11.2012 23:45

Na základe vydania nového chovateľského poriadku SKJ boli vykonané zmeny aj v našom Chovateľskom a Bonitačnom poriadku, tieto nadobudnú platnosť od 1.1.2013

Chovateľský poriadok SKJ platný  1.1.2013