Členská schôdza

30.09.2017 22:00

Pozývame Vás na Členskú schôdzu Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

Miesto konania : Banská Bystrica, Zvolenská 20

Dátum konania : 14.10.2017

Čas konania : 10 : 00

Program schôdze :

1. Zahájenie ČS

2. Informovanie prítomných o tom, čo sa udialo za posledné obobie

3. Voľba výboru a revízora.

4. Diskusia

5. Uznesenie