Dôležité upozornenie z generálneho sekretariátu FCI

25.11.2013 11:51
Generálny sekretariát FCI by rád pripomenul, že chovatelia a FCI rozhodcovia sú pod vedením národných kynologických organizácií a nie pod FCI . Chovatelia a rozhodcovia nemajú priamu väzbu na FCI ( členmi FCI sú národné kynologické organizácie, nie chovatelia a rozhodcovia ) . Národné kynologické organizácie sú jedinými inštitúciami oprávnenými prijímať všetky rozhodnutia týkajúce sa chovateľov a rozhodcov . Preto pripomíname, aby ste akékoľvek žiadosti týkajúce sa chovateľov alebo rozhodcov zasielali národnej kynologickej organizácii / organizáciám, ku ktorej respondent chovateľ alebo rozhodca patrí.
 
Ďakujeme za pochopenie .
 
Otázky na sekretariát FCI od súkromných osôb
 
Generálny sekretariát FCI by rád pripomenul, že personál FCI nie je oprávnený odpovedať na otázky od súkromných osôb, ale iba na otázky národných kynologických organizácií ( NCO ), pretože tieto sú členmi FCI, zatiaľ čo súkromné ​​osoby nie sú ( sú členmi NCO ) . Všetky otázky by mali byť zaslané národnej kynologikej organizácii, pod ktorú tieto osoby spadajú a ktorá sa následne obráti na generálny sekretariát FCI s dotazom, ak to bude nevyhnutné. V každom prípade Vám NCO poskytne zodpovedajúcu oficiálnu odpoveď .
 
Kontaktné údaje všetkých členov FCI sú k dispozícii na internetových stránkach FCI