Dôležitý oznam pre chovateľov

03.01.2013 08:15

 Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli doposiaľ zastrešené priamo pod SKJ.

 

 
 

Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu:

 
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Slovak Republic
 
Všetky informácie a zoznam klubov nájdete na webovej stránke ÚKK: www.unkk.sk
 

 Kontakty:

Agenda klubov

Tel.: 00421 (0) 2 64 28 26 91

e-mail: unkk@unkk.sk

 

Plemenná kniha

Ildikó Melichová

Mobil: + 421 (0) 948 220 924

e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)

 
 
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
číslo účtu: 3004464359/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359
SWIFT: SUBASKBX
 
 
Úradné hodiny:
Pondelok 9.00 - 15.00 hod.
Utorok 9.00 - 15.00 hod.
Streda 9.00 - 15.00 hod.
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 9.00 - 15.00 hod.
 
Linky autobusov: 23, 30, 38