Február

28.02.2013 15:51

Doplnenie : získaný titul JCH a CH SK rok 2013

                 Výsledky DUONITRADOG 23.-24.2.2013

                 informácie v rubrike Chovné psy

                 informácia o Ponuke šteniat

                 informácia o Krycích psoch

                 Bonitácie