Informácia pre členov klubu

20.11.2012 23:39

Budeme radi, ak členovia KCHPND budú prispievať svojimi príspevkami a pochvália sa úspechmi svojich miláčikov.