KLUBOVÁ VÝSTAVA BOJNÁ 3.9.2016

06.09.2016 13:29

Všetkým vystavovateľom Ďakujeme za účasť a srdečne Gratulujeme!!

Taktiež by sme chceli podakovať našim sponzorom za štedré dary.

Výsledky nájdete tu Výsledky z výstav