MČS

12.05.2017 23:01

Pozvývame Vás na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27.5.2017 v Krompachoch o 10:00 hod

Program schôdze :  1.) Prerokovanie návrhu nových stanov

                             2.) Prestávka

                             3.) Schválenie návrhu nových stanov
 
Adresa :            Penzión Piller Kaštieľ

                        Zemanská 1
                        053 42 Krompachy