Najstarší veterán

04.09.2015 08:51

Nezabudnite prihlásiť najstaršieho veterána.Odovzdávanie ceny sa bude konať na Výročnej členskej schôdzi v októbri 2015.

Ak Vaša nemecká doga spĺňa podmienky pre udelenie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN , zašlite podklady podpredsedovi Mirovi Čmikovi.