NOVEMBER 2013

06.11.2013 10:22

 

Pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku nás Slovenská kynologická jednota oslovila, aby sme z radov našich členov navrhli laureátov na ocenenie významných osobností slovenskej kynológie. Na základe dostupných informácií podmienky pre udelenie bronzového ocenenia / 15 rokov aktívnej chovateľskej činnosti, odchovanie 5 interšampiónov alebo národných/klubových šampiónov/ splnili traja naši dlhoroční členovia - p. Čmiko Miroslav, p. Rybanský Jozef a p. Takáč Alex. Za výbor klubu prajeme ešte veľa úspechov.