OZNAM

21.12.2013 00:35

V dňoch 23.12.2013 – 2.1.2014 bude 
sekretariát a plemenná kniha ÚKK zatvorená.