OZNAM!

13.09.2016 12:01

Vážení členovia, 

dňa 8.9.2016 sa uskutočnila schôdza výboru, táto však z dôvodu neprítomnosti väčšiny členov výboru nebola uznášania schopná. Z tohto dôvodu nebude zvolaná schôdza plánovaná na 24.9.2016. Termín a program schôdze bude zverejnený po platnej a uznášania schopnej schôdzi výboru.

Výbor klubu