OZNAM

05.11.2016 17:42

Dňa 23.10.2016 sa v Nitre  uskutočnila Mimoriadna členská schôdza. Zápisnica .