OZNAM

05.11.2016 17:58

Dňa 27.10.2016 sa uskutočnila v Banskej Bystrici schôdza výboru. Zápisnica