OZNAM

13.11.2016 20:46

Zápisnica so schôdze výboru zo dňa 13.11.2016