OZNAM

22.11.2016 12:05

Na 19.11.2016 bola zvolaná do Banskej Bystrice Mimoriadna členská schôdza. Táto bola vyhlásená za zmätočnú a následne bola zrušená.