Prihláška do Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

15.11.2012 12:24

 

Prihláška do KCHPND

Členstvo v klube je dobrovoľné.

Zápisné a členské pro nového člena je 5 €.

Členský poplatok je treba zaplatiť do 31.1.v danom roku. Po tomto dátume členstvo zaniká a postupuje sa ako pri novom členovi.

Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení členského a zápisného poplatku posielajte  na adresu tajomníčky klubu.

Jana Kačinová, Rastislavice 41, 941 08

Členský poplatok uhrádzajte na účet VÚB ČÚ SK1202000000002863836558

Zmenu adresy , tel.č.,mailovej adresy hláste tojomníčke kacinova@nemecka-doga.sk