Publikácia o kynológii

01.03.2013 14:54

 

Pri príležitosti 20. výročia založenia SKJ pripravuje kolektív autorov publikáciu o kynológii na Slovensku. 

V publikácii chceme uviesť psy v majetku slovenských občanov, resp. psy zo slovenského chovu, ktoré získali významné medzinárodné výstavné úspechy. 

Prosíme majiteľov psov, ktorí získali minimálne ocenenie uvedené nižšie, o zaslanie podkladov k zaradeniu ich jedinca do publikácie. 

Získané ocenenie:
Európska, svetová výstava – min. Víťaz skupiny FCI / BIG/,
Cruft´s – minimálne víťaz skupiny,
Kumulatívny medzinárodný šampión – krása + výkon,

Požadujeme nasledovné podklady:
- Kvalitná fotografia,
- Pôvod psa / otec x matka/ , dátum narodenia, tetovanie / čip, chovateľ, majiteľ,
- Najvýznamnejšie výstavné úspechy – u kumulatívneho šampióna aj najvýznamnejšie pracovné úspechy.

Podklady zasielajte na adresu: Sekretariát SKJ, Furmanská 9, 841 03 Bratislava skj@skj.sk 

Termin: do 30.3.2013