SKJ

11.04.2014 08:53

Poriadok pre menovanie rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov