Školenie vedúcich kruhov

21.03.2013 19:49

 

Únia kynologických klubov 
usporiada 
Školenie vedúcich kruhov a zapisovateľov
14.4.2013 Nitra - Malý Lapáš - Ranč z Polytanu

 

Školenie priamo na malej výstave, prax priamo v kruhu.
Základná terminológia popisu psa, udeľovanie titulov, výsledková listina - modelové situácie.
Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu: unkk@unkk.sk

 

alebo 
Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava
V prihláške uveďte Vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu.
Prihlášky zasielajte do: 8.4. 2013

 

S pozdravom a vďakou

 

J. Šuster