Slovakia TOP DOG 2013

15.08.2013 11:16

Únia chovateľských klubov pripravuje súťaž o najúspešnejšieho psa výstavnej sezóny 2013. Bude prístupná pre psov, ktorí sú zapísaní v slovenských plemenných knihách SKJ a ktorých majitelia majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Započítavať sa budú výsledky z medzinárodných, národných a celoštátnych výstav usporiadaných na Slovensku v roku 2013

Prihláška a bodovací systém