Súťaž o Klubového šampióna 2016

02.07.2016 22:41

Súťaž o KLUBOVÉHO ŠAMPIÓNA -  podmienky –

a.    Titul môže získať pes alebo suka , ktorý získal 3 x CAC a 1x titul Klubový víťaz.

b.    Tituly sa započítavajú zo Špeciálnej alebo Klubovej výstavy usporiadaných Klubom chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

c.    Majiteľ psa alebo sučky musí byť členom Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

d.    Titul klubového šampióna sa bude odovzdávať na Členskej schôdzi, majiteľ predloží kartičky a posudkové listy, najmenej dva mesiace pred schôdzou, písomnou formou.

e.    Titul Klubový šampión neoprávňuje majiteľa prihlásiť psa alebo suku do triedy šampiónov.

Započítavajú sa výsledky od roku 2013.

Každý majiteľ si musí o titul požiadať, neudeľuje sa automaticky. 

Žiadosť spolu s fotokópiou rodokmeňa a s fotokópiami posudkových listov a kartičiek zasielajte na adresu :

                  Čerešňáková Katarína Bojná 692, 95601  

                    mail : arckatka@gmail.com ,

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE KLUBOVÉHO ŠAMPIÓNA