TOP DOG a TOP DOG VETERÁN SLOVAKIA 2014

16.07.2014 17:04

Top Dog Slovakia 2014

Top Dog Slovakia je súťaž o najúspešnejšieho psa plemien zastrešených v Únii kynologických klubov vo výstavnej sezóne 2014. Otvorená je pre jedincov zapísaných v plemennej knihe SKJ /ÚKK, ktorých majitelia majú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.
Do súťaže sa započítavajú výsledky z celoštátnych, klubových, špeciálnych, národnej a medzinárodných výstav psov usporiadaných na Slovensku v príslušnom kalendárnom roku (viď bodovacia tabuľka)
Vyhodnotení  budú traja najúspešnejší jedinci, z každej skupiny FCI a neuznaných plemien.
Titul TOP DOG SLOVAKIA, získa jedinec s najvyšším počtom bodov celkovo.

Top Dog Veteran Slovakia 2014

Top Veteran Slovakia je súťaž o najúspešnejšieho veterána plemien zastrešených v Únii kynologických klubov vo výstavnej sezóne 2014. Otvorená je pre psov zapísaných v plemennej knihe SKJ /ÚKK, ktorých majitelia majú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.
Do súťaže sa započítavajú výsledky z celoštátnych,  klubových, špeciálnych, národnej a medzinárodných výstav psov usporiadaných na Slovensku v roku 2014 (viď bodovacia tabuľka)
Vyhodnotení  budú traja najúspešnejší jedinci, z každej skupiny FCI a neuznaných plemien.

Výsledky sa budú vyhodnocovať pri vybranej výstave, ktorej usporiadateľom, alebo spoluusporiadateľom bude Únia kynologických klubov.

Vyplnenú prihlášku spolu s fotokópiami posudkových listov je potrebné zaslať na adresu:
Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03 Bratislava

Uzávierka zasielania prihlášok 31.12. 2014Top Dog Slovakia 2014

 

Prihláška TOP DOG

Prihláška TOP DOG VETERÁN

 

Bodovací systém