Únia kynologických klubov

27.11.2012 22:27

Klub chovateľov a priateľov nemeckých dôg je členom Únie knologických klubov od 17.3.2012, kedy UKK vznikla ako záujmové združenie právnických osôb, chovateľských klubov zastrešených v SKJ.