Únia kynologických klubov

03.03.2013 20:01

Únia kynologických klubov prijala na svojom zasadnutí dňa 16.2.2013 v Nitre nový ZÁPISNÝ PORIADOK