Upozornenie

16.05.2013 11:47

Upozorňujeme všetkých členov aj nečlenov klubu, že bonitovanému jedincovi je nutné zapísať chovnosť do preukazu pôvodu.

Žiadosť o preregistráciu chovnej spôsobilosti.

https://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16