Výchova a výcvik nemeckej dogy

21.07.2014 15:48

Vážení priatelia !

Nakoľko v našich kníhkupectvách je nedostatok odbornej kynologickej literatúry na túto tému, rozhodol som sa napísať tento cyklus príspevkov.

VÝCHOVA - je to cieľavedomé pôsobenie človeka na psa. Výchovu psa môžeme rozdeliť na dve časti : a/ na výchovu šteňaťa do veku šesť mesiacov a b/ na výchovu mladého psa od šesť do osemnásť mesiacov.

Výchovu šteňaťa delíme na výchovu u chovateľa, ktorú budúci majiteľ ťažko ovplyvní a na výchovu po kúpe, kde na šteňa pôsobí majiteľ. Z uvedeného vznikne otázka : " Kedy začne výcvik ? " Presne kategoricky povedať, že výcvik začína vo veku 6 mesiacov, alebo vo veku 12 mesiacov sa nedá. Pretože  výchova prerastá postupne vo výcvik a tieto dve časti / presnejšie výcvik od výchovy/ nemožno oddeliť. Čiže výcvik začína niekde tam, kedy začíname na psíka pôsobiť za určitým cieľom, aby sme dosiahli určitú žiadúcu činnosť ovládanú povelmi. Napr. sledovanie stopy, cviky poslušnosti, prípadne obrany. Kedže sme si ujasnili niektoré pojmy, môžeme postúpiť ku samotnej téme.

VÝCHOVA ŠTEŇAŤA

Výchova šteňaťa začína hneď po jeho narodení. Po opustení tela matky prichádza šteňa do styku s novým prostredím, v ktorom sa musí orientovať a prispôsobiť mu. Od matky sa učí prejavom radosti, keď prichádza majiteľ, prejavom nedôvery k cudzím ľuďom a mnohým ďalším podobným spôsobom správania sa. Práve matka šteniat je ten hlavný činiteľ, ktorý ovplyvňuje vo veľkom povahové vlastnosti psa. Ďalším významým činiteľom je osoba chovateľa, prípadne členov jeho rodiny. Šteňa od matky, ktorá je nervózna alebo naopak sebavedomá, kľudná, vyrovnaná majú väčšie sklony k tomu, aby boli nervózne, bojazlivé prípadne sebavedomé a vyrovnané. Ďalej chovateľ, ktorý šteňatá správne vychováva, podporuje ich kladné vlastnosti, ako je odvaha, prítulnosť, svojím správaním, každodennou starostlivosťou o ne. U chovateľa získavajú šteňatá prvé návyky, ktoré potom majitelia viac, či menej rozvíjajú. Je to návyk na pravidelné kŕmenie, rozlišovanie pochvaly a trestu. Preto, keď ideme kúpiť šteňa nemeckej dogy, nemali by sme sa zaujímať len o pôvod rodičov, ale aj o to, v akom prostredí boli šteňatá ochované. Správne odchované šteniatka by mali byť veselé, nemali by sa báť cudzieho človeka a už vonkoncom nie chovateľa. Je žiadúce, aby boli primerane sebavedomé, mali by sa osobe chovateľa tešiť a nie naopak utekať pred ním, čo nesvedčí o správnom vzťahu.Šteňa pri kúpe vyberáme tak, aby malo predpoklady dodržať štandard nemeckej dogy nielen po exteriérovej stránke, ale aj po povahovej, kde štandard predpisuje, že nemecká doga má byť sebavedomá, kľudná, k cudzím osobám odmeraná. povahové vlastnosti posúdime tak, že šteniatka pozorujeme pri hre, kŕmení, prípadne vyvoláme nečakaný nárazový zvuk /tlieskanie/. Snažíme sa vybrať šteňa odvážne , sebavedomé. Kúpou končí obdobie výchovy u majiteľa. Pre výchovu šteňaťa sa vytvára väčší priestor, nakoľko nový majiteľ sa môže šteniatku venovať individuálne. Mal by si uvedomiť, že psíka začína vychovávať od okamihu, kedy ho prevezme od chovateľa a privezie ho domov do nového prostredia. Väčšina šteniatok je v prvých dňoch smutné, slabšie prijíma potravu a práve tu je veľká šanca nového majiteľa získať si šteniatko a prevedčiť ho o svojich vodcovských schopnostiach. Snažíme sa vytvoriť šteniatku také prostredie, v ktorom by sa rýchlo udomácnilo. Hneď po jeho príchode do nového domova šteňa zvykáme na jeho ustajňovací priestor/ voliéru, prípadne kútik v byte/, kde bude šteňa tráviť väčšiu časť života. V prípade, že šťeňa ustajníme vo voliére na záhrade, alebo vo dvore je to jednoduché. No mnohí z nás túto možnosť nemajú a šteňa bude chované v byte. Tu treba brať do úvahy, že psík by mal mať vyhradené miesto, ktoré je tiché, kde nebude zavadzať a bude mať kľud, kde nebude prievan, prípadne veľká vlhkosť. Ďalej treba pamätať na to, že naše šteniatko nebude stále malé, ale veľmi rýchlo vyrastie vo veľkého psa, ktorý bude vážiť  okolo 70-80 kg a bude mať výšku v kohútiku okolo 80 cm. Na tieto skutočnosti  treba pamätať už v útlom veku, lebo nie je vhodné miesto psíkovi v byte meniť.

autor: J. Tahotný

dodal člen klubu  Alex Takáč