Zápisnica zo schôdze výboru dňa 2.6.2013 v Nitre

06.07.2013 16:48

    Zápisnica zo schôdze výboru  KCHPND

               zo dňa 2.6.2013 v Nitre

 

Prítomní :     Kubina Marek

                   Kačinová Jana

                   Priehoda Marián

 

Program :      1. Poradca chovu

                    2. Interná smernica   

                    3. Kontrola vrhu u p. Venglarčíkovej

                 

 

1.       Na základe zistení ako postupovať pri pokrytí výdavkov poradcu

chovu pri vykonávaných cestách na kontrolu vrhu, sme dospeli k záveru,

že peniaze za kontrolu vrhu sa budú zasielať priamo na účet klubu.

2.       Na pokrytie výdavku poradcu chovu bola vydaná Interná smernica

č. 1/2013 – príspevok za náklady vynaložené poradcom chovu,

ktorá bola schválená dnešným dňom t.j. 2.6.2013 výborom klubu.

3.       Výbor sa zaoberal nakrytím sučky v chovateľskej stanici p. Venglarčíkovej,

ktorá nakrývala bez krycieho povolenia, p. Venglarčíková neposlala žiadosť

poradcovi podľa platného chovateľského poriadku poštou, tvrdila že ho

poslala mailom, avšak p. Priehoda mail od p. Venglarčíkovej nedostal.

Po dohode s výborom p.Venglarčíkovej  bude vrh odkontrolovaný,

po zaplatení zmluvnej pokuty 100 € na účet klubu, za nedodržanie

chovateľského poriadku. Pani Venglarčíková pre uznanie svojho pochybenia

napíše výboru správu.

 

V Nitre dňa 2.6.2013                               predseda KCHPND

Zapísala Kačinová Jana                               Kubina Marek