Zápisnica zo schôdze výboru dňa 11.08.2016 v Bojnej

19.08.2016 17:14

Zápisnica zo schôdze výboru dňa 11.08.2016 v Bojnej