Zápisnica zo schôdze výboru dňa 17.5.2014

17.06.2014 23:26

Zápisnica z konania výborovej schdze zo dňa 17.5.2014 v Oslanoch

 

 

Prítomní : Kubina Marek

                  Čmiko Miroslav

                  Kačinová Jana

                  Ambrózová Monika

                  Priehoda Marián

 

 

 

Zasadnutie výboru malo len jeden bod programu a to, odsúhlasenie novej bonitačnej karty.

Všetci prítomní odsúhlasili novú Bonitačnú kartu, tá bude zverejnená na webových stránkach klubu.

 

 

 

Zapísala: Kačinová Jana

Overil : Kubina Marek