Zápisnica zo schôdze výboru dňa 30.3.2014 v Nitre

01.04.2014 09:47

              

                              Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 30.3.2014

                              Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg

Prítomní  :  Kubina Marek

                     Čmiko Miroslav

                     Kačinová Jana

                     Ambrózová Monika

                     Priehoda Marián

Za KRK :      Lacko Martin

                     Halkovič Štefan

 

 

1.       Prihláška do KCHPND -  na stránkach bude zverejnená obnovená prihláška

2.       Rozhodca – p. Bíroš  bude vedený ako rozhodca za KCHPND na stránkach Eu.D.D.C.

3.       Bol prijatý nový člen.

4.       Špeciálna výstava – sponzorom výstavy bude Happy Dog

-                                              zabezpečný personál do kruhu

-                                              areál zabezpečený

Výbor uvažuje nad zakúpením stanu 3x3 pre účely výstav, poprípade ak niektorí z  členov klubu vlastní stan prosíme  o zapožičanie.

5.       KV – sponzorom je Royal canin

6.       Výbor  vyhlasuje súťaž o najstaršieho žijúceho veterána  - podmienka – prihlásenie a zúčastnenie sa na schôdzi v októbri  so psom.

7.       Doplnenie bonitačného poriadku  - ak v priebehu života  príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub je potrebné :

 a ( doložiť  RTG od veterinára , ktoré musí byť čitateľne identifikované  čipom alebo menom jedinca, na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho zuba.

b ( posudok od rozhodcu z výstavy, kde je potvrdené , že jedinec je plnochrupý.

 

Zapísala Kačinová Jana

Overil  Kubina Marek