Zápisnica zo schôdze výboru zo dňa 20.9.2013

11.10.2013 14:27

                           Zápisnica zo schôdze výboru

         konanej zo dňa 20.9.2013 v Nitrianskom Rudne

 

Prítomní : Kubina Marek, Čmiko  Miroslav, Kačinová  Jana, Ambrózová  Monika, Priehoda  Marián

Program :  1.  Žiadosť p. Drabiščáka  Gabriela

                 2.  Noví asociovaní členovia

                 3.  Ing. Nágl  Tomáš

                 4. Zverejnenie ospravedlnenia.

                 5. Pečiatky klubu.

 

 

1.       P. Drabiščák  požiadal  klub o udelenie výnimky pre šteniatka, ktoré sa majú narodiť jeho sučke Daire  z Tuliho  dvora, ktorú nakryl  jeho pes Chavier   Silva  Tarok.  Výbor klubu sa dohodol, že umožní urobiť pre sučku mimoriadnu bonitáciu, ako náhle bude v kondícii.

Šteniatkam narodeným z tohto spojenia je potrebné urobiť genetické testy, nakoľko pri nakrytí  sučky nebol nikto prítomný.

2.       Výbor klubu prijal nových asociovaných členov : Peter Macháč , Ing. Gabriel Hengerics , Vladimíra Čelechovská , Ing. Kováč Ľuboš, Puskel  Peter.

3.        Ing. Nágl  Tomáš požiadal klub o uzatvorenie zmluvy ako nečlen klubu, nakoľko sa mu narodili šteniatka. Bola mu zaslaná odpoveď v tom zmysle, že klub je ochotný s ním uzatvoriť zmluvu, ale musí mať vyrovnané všetky finančné záväzky voči klubu, čo do dnešného dňa neurobil.

4.       Dňa 10.9.2013 bolo na webových stránkach zverejnené ospravedlnenie p. Kaštanovi   

Františkovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

5.       Pri protokolárnom odovzdávaní Ing. Nágl  Tomáš neodovzdal pečiatku , ktorú prevzal od klubu, ale pečiatku bývalého predsedu.

-           Pre informovanosť všetkých členov klubu, klub bude používať tieto razítka .

-          Predseda Klubu používa pečiatku s číslicou 1., tajomníčka klubu pečiatku s číslicou 2. a pokladníčka klubu pečiatku s číslicou 3.