Zmena v CHOVATEĽSKOM PORIADKU od 1.1.2015

24.12.2014 23:47

Na základe rozhodnutia Členskej schôdze konanej dňa 19.10.2014 bol zmenený Chovateľský poriadok KCHPND, ktorého platnosť nadobudne 1.1.2015