Plán akcií 

 

Plán činnosti Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg na rok 2016

 
Špeciálna výstava                       14.05.2016    Radava
Jubilejná výstava KCHPND     15.05.2016    Radava
 
Klubová výstava                         03.09.2016   Bojná (Ranč pod Babicou)

 

Bonitácia: 3.09.2016 po KV Bojná- ranč pod Babicou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán činnosti Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg na rok 2015

Špeciálna výstava         16.5.2015 Bojná - ranč Babica

Klubová výstava            19.9.2015 

 

Jarná bonitácia              6.6.2015 pri MVP NItra

Jesenná bonitácia          28.11.2015 pri MVP Nitra

Členská schôdza sa bude konať v 10/2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán činnosti Klubu chovateľov a priateľov nemeckých dôg na rok 2014

Špeciálna výstava       17.5.2014 Oslany

Klubová výstava          06.9.2014 Nitrianske Rudno

 

Bonitácie sa budú konať v deň konania výstav

Členská schôdza  sa bude konať 19.10.2014 v RASTISLAVICIACH                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Plán akcií na rok 2013

 

Špeciálna výstava          11.5. 2013 Oslany

Klubová výstava             21.9. 2013 Nitrianske Rudno

 

Bonitácia                       27.1.2013 pri MVP v Trenčíne

                                    pri špeciálnej výstave

                                    pri klubovej výstave

                                                            

Členská schôdza sa bude konať dňa 20.9.2013 pred Klubovou výstavou.