Zápisné pri vstupe do klubu / Ročný členský príspevok    5 €
Bonitácia 100 €
  Členovia : -80% zľava   20 €
  Členovia mimoriadna bonitácia : -50 % zľava   50 €
Vystavenie krycieho povolenia / platba na účet klubu vopred/  
nečlenovia   18 €
členovia zľava      9 €
Kontrola vrhu  /platba na účet vopred/  
  nečlenovia + náhrada cestovného podľa platných cestovných náhrad   50 €

Členský poplatok do KCHPND treba zaplatiť do 31.1. bežného roka


bankové spojenie VÚB Topoľčany
                          ČÚ SK1202000000002863836558
                          IBAN SK12 0200 0000 0028 6383 6558
                          SWIFT SUBASKBX