CAC Veľká Ida 4.7.2015

Rozhodca Pettkó Csaba HU

FARBA MODRÁ 

 

Trieda dorastu - pes

 • ARAMIS BEAUTY FROM SLOVAKIA VN1

Trieda stredná - pes 

 • ARLES BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1 CAC
 • ELROY HROMADOG BRUNENSIS V2 res. CAC

Trieda otvorená - pes

 • CLAUDIUS FARMA FRANZ V1 CAC

Trieda šampiónov - pes

 • FILIP DOLANSKÝ DVÚR V2 res. CAC
 • CHARLIE YVANAEA APONI V1 CAC, BOB, Víťaz Slovenska

Trieda dorastu - suka

 • GERALDINE GRACE BLUE HRADECKA HVEZDA VN1

Trieda mladých - suka

 • AGGA BLUE DOGUE Z PROSEČSKÉHO DVORA V2
 • DAHRA CAMERON DOG CZECH V1 CAJC, Víťaz Slovenska mladých

Trieda stredná - suka

 • ADELAILA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAC, BOS, Víťaz Slovenska
 • E´ANGIE BLUE HRADECKÁ HVĚZDA V2 res. CAC

Trieda otvorená -suka

 • FATIMA DOLANSKY DVUR V1 CAC

Trieda šampiónov- suka

CHATELAINE BLUE YVANAEA APONI V1 CAC

 

FARBA ČIERNA 

 

Trieda mladých - pes

 • ASLAN GRAY STONE CASTLE  V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých

Trieda stredná - pes

 • GARIBALDI Z TULIHO DVORA V1, CAC

Trieda  otvorená -pes

 • BYČ MOŽE FAFEL V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska

Trieda mladých -suka

 • HARMONY Z TULIHO DVORA V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých

Trieda otvorená -suka

 • ULA GOLD SIUX V1 CAC

Trieda  šampiónov -suka

 • HEBY OD HANÍNSKÉHO LOMU VD1

 

FARBA ŠKVRNITÁ 

 

Trieda mladých -pes

 • ARTUSH GRAY STONE CASTLE V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých

Trieda stredná -suka

 • GLORIA Z TULIHO DVORA V1, CAC, BOS, Víťaz Slovenska

 

FARBA ŽLTÁ 

 

Trieda mladých - pes

 • MEHERZUGI WILLIEM V1, CAJC, BOS, Víťaz Slovenska mladých

Trieda otvorená - suka

 • JENIFER JUNIMELOR V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska