Špeciálna výstava nemeckých dôg 19.3.2011 Nitra rozhodca p. Němec Petr CZ

 

farba žltá

pes

 • trieda : stredná

                    Középföldi Cerberos V1 CAC BOB

 • trieda : otvorená

                    Aperol v. Kralstein V1 CAC

 • trieda : šampiónov

                    Arnold v. Kralstein V2 res.CAC

                    Baron Draco Natinor V1 CAC

                    Gerald from Minitz V3

suka

 • trieda : mladých

                    Anna Godol Melech V2

                    Judy Bevoj V2

                    Középföldi Dió V3

                    Manon Rendog V1 CAJC

 

 • trieda : stredná

                    Ketty Big Lord V1 CAC

 • trieda : otvorená

                    Kessy Big Lord V1 CAC

farba žíhaná

pes

 • trieda : otvorená

                    Jalal Big Lord V1 CAC

fena

 • trieda : dorastu

                    Rikita v. Hause Wagner VN1

 • trieda : mladých

                    Lupita Rendog V1 CAJC

                    Rutty od BIbiky V2

 • trieda : otvorená

                    Középföldi Caira V1 CAC

farba čierna

pes

 • trieda : dorastu

                    Chavier Silva Tarok VN1

 

 • trieda : mladých

                    Cavin Queen harlekýn V1 CAJC

 • trieda : stredná

                    Ares Exellence Slovakia V1 CAC

 • trieda : otvorená

                    Amadeus Elegance Dog V2 res. CAC

                    Krabat z Josefovských Bud V1 CAC

                    Nero od Bibiky V3

suka

 • trieda : šteniat

                    Sharemear Aloha VN1

 • trieda : dorastu

                    Borgia Elegance dog VN1

 

 • trieda : mladých

                    Fender Catley Ranch VD4

                    Cassie Queen harlekýn VD3

                    Mona z Josefovských Bud V1 CAJC

                    Treisy Dajhar-Dog V2

 • trieda : stredná

                    Allis Exellence Slovakia V1 CAC

                    Dharma Zoborské Lúky V2 res. CAC

farba modrá

pes

 • trieda : dorastu

                    Akim z Abattelu VN1

 • trieda : mladých

                    Brandon v. Gigantic Blau VD2

                    Bryan Brixen D

                    Camela Yvanaea aponi D

                    Sid Cevelob V1 CAJC

 • trieda : otvorená

                    Berlusconi Silvio von Mraque V1 CAC

 • trieda : šampiónov

                    Andy z Kladrubského dvora V2 res. CAC

                    Rasti Cevelob V1 CAC BOB

suka

 • trieda : mladých

                    Amélie Winter Garden VD

                    Candy Yvanaea aponi V2

                    Yvetta Dolanský dvůr V3

                    W-Xara od Řeky Ondřejnice V

                    W-Xita od Řeky Ondřejnice V1 CAJC

                    Zaragossa v. Gigantic Blau V

                    Casandra Yvanaea aponi VD

 • trieda : stredná

                    Ilusion v. Hause Wagner V1 CAC

 • trieda : otvorená

                    Katharina Dumarey Aminna V1 ---

 • trieda : šampiónov

                    Bedřiška von Mraque VD

farba škvrnitá

pes

 • trieda : mladých

                    Bosch Dolanský Dvůr V1 CAJC

                    Dave Queen harlekýn V2

 

suka

 • trieda . mladých

                    Dafne Queen harlekýn V1 CAJC

 • trieda : stredná

                    Alfa Exellence Slovakia VD2

                    Cleopatra od Božské Ária V1 CAC BOB BIS Viťaz špeiálnej výstavy 2011

 

 • trieda : otvorená 

                    Daja Zoborské Lúky V1 CAC