Klubovi šampióni 

 

podmienky: 

a.    Titul môže získať pes alebo suka , ktorý získal 3 x CAC a 1x titul

        Klubový víťaz.

b.    Tituly sa započítavajú zo Špeciálnej alebo Klubovej výstavy 

        usporiadaných Klubom chovateľov a priateľov nemeckých dôg.

c.    Majiteľ psa alebo sučky musí byť členom Klubu chovateľov a

        priateľov nemeckých dôg.

d.    Titul klubového šampióna sa bude odovzdávať na Členskej schôdzi,

        majiteľ predloží kartičky a posudkové listy, najmenej dva mesiace pred

        schôdzou, písomnou formou.

e.    Titul Klubový šampión neoprávňuje majiteľa prihlásiť psa alebo suku do 

       triedy šampiónov

 

      Žiadost na klubovéko šampióna posielajte na adresu : 

      Miroslav Čmiko Družstevná 471, 972 47 Oslany

      Žiadost klubovéko šampióna